Ürün eşitliği neden dijital ürünlerin geleceği için bir iş zorunluluğu haline geldi? - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Ürün eşitliği neden dijital ürünlerin geleceği için bir iş zorunluluğu haline geldi? - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Daha adil deneyimler oluşturmak, yalnızca daha fazla insanın kullanabileceği daha fazla ürün sağlamakla kalmaz, aynı zamanda benzersiz zorlukları ele alan ve marka güveni oluşturmaya yardımcı olan gelişmelerle daha büyük iş etkisi yaratabilir Kenarda kalanlar ise ürüne şüpheyle yaklaşanlar ve zihinsel, fiziksel, duygusal ya da coğrafi kısıtlamalar nedeniyle ürüne ulaşamayan kişilerdir Amacımız, ürün araştırması, tasarımı ve geliştirmesinin tüm aşamalarında daha eşitlikçi süreçler yaratarak teknoloji endüstrisinin nasıl ürün ürettiğine ilişkin yeni bir standart belirlemektir Bu, ürün ekiplerinin insanlar için gerçek sonuçlar yaratmasına yardımcı olacak ve çerçeveler, mekanizmalar ve yaklaşımlar oluşturmak için düşüncelerimizi ve ortak hedeflerimizi geliştirerek eşitliğin her alanda önceliklendirilmesini sağlayacaktır Bu, erişilebilirlikten kapsayıcı tasarıma ve ötesine kadar her alanda modellenmelidir Ürün geliştirmede hedeflenen evrenselcilik, bu gruplara yardımcı olacak ve evrensel bir hedefe ulaşmaya yardımcı olacak stratejiler geliştirmek için en dışlanmış ve dışlanmış insanların kesişimsel kimliklerine odaklanır Bu içgörü toplama süreci yetersizdir

1

4 Ürün araştırması, tasarımı ve geliştirmesinin tüm yönleriyle ilgili adil süreçler Temsil, daha önce kaçırmış olabileceğimiz fırsatları belirlemek açısından hayati öneme sahiptir Bu acı mecazidir, ancak liderlerin hangi korkulukların var olduğunu ifade etme yeteneğini sorgulamak, toplumsal kazanç için potansiyel metrik kaybı dengelerken almaya istekli oldukları risk miktarı konusunda net olmak için sorgulamak bir provokasyondur

2 Başarılı olmak için ürün ekiplerinin topluluklarla ve uzmanlarla ortaklık kurarak yaşadıkları deneyimlerden yararlanacakları ortak yaratıcı bir süreç başlatması gerekir

5 Bu, ürün tasarımı ve geliştirme süreci boyunca her türlü insan çeşitliliğini ve farklılığını dikkate alan bir uygulamayı tanımlar

Çoğu şirket, çeşitli insanların masada yer almasını sağlamak için geçmişte kimlerin ürün geliştirme sürecine dahil edildiğini ve kimlerin dışarıda bırakıldığını ortaya çıkarmak için çalışan kapsayıcı tasarım uygulamalarını benimsemiştir Bununla birlikte, adil ürünler ve araçlar geliştirme yoluna başlayanlar için en iyi beş temel stratejimi paylaşmak istedim Ürün ekipleri, en dışlanmış müşterilerinin ihtiyaçlarını ve sınırlamalarını anlamak için çalışabilir ve bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacak stratejileri birlikte oluşturabilir


Timothy Bardlavens
Katkıda Bulunan

Timothy Bardlavens Adobe’de ürün sermayesi direktörüdür ve burada araştırma hedefleri ve Adobe genelinde ve geçmişte yeterince yatırım yapılmamış ve dışlanmış topluluklarda ortaklıklar oluşturulması yoluyla Adobe’nin daha eşitlikçi ürünler üretme konusundaki kararlılığını güçlendirmeye odaklanmaktadır Bu, zaman içinde şirket içinde ve sektör genelinde ürünlerin oluşturulma şeklinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir Örneğin, bu evrensel hedef bir banka hesabı oluşturmak, bir arabaya binmek veya içerik yayınlamak olabilir

Ürün eşitliğine giden bir yol oluşturmak

Kasıtlı olarak tüm insani farklılıklara yönelik ürünler yaratan kuruluşlar, tarihsel olarak sürecin dışında bırakılanları göz önünde bulundurarak eşitlik için inşa ettikleri anlamına gelir Yönetim kurulunun bir üyesiyim ve yönetim kurulunda farklı işlevsel geçmişlere ve rollere sahip Adobe liderleri yer alıyor Bu, seçilmiş birkaç kişinin pazardaki boşlukları tespit ettiği, söz konusu boşluklara ilişkin kendi yorumlarına dayalı bir ürün geliştirdiği ve zaman içinde tahmin edilen çoğunluğa hitap edecek yeni özellikler eklediği sürekli bir döngü yarattı Gelişmekte olan teknolojinin tam gücü, onu besleyecek çeşitli hayal güçleri olmadan gerçekleştirilemez Bu, “Acıyı hissetmeye istekli miyiz?” sorusudur Bu içgörüler daha sonra katılımcı hedeflerini, deneyimlerini ve zorluklarını kendi yorumlarıyla filtreleyen, ulaşılabilir, arzu edilen veya önceden belirlenmiş sonuçlara uygun görülen verilere bağlı olan ürün sahiplerine ve tasarımcılara aktarılır Ekibi daha fazla ürün yaratmaya odaklanan bir gelecek tasavvur etmektedir Ürün sermayesi ekiplerinin, ürün geliştirme süreci ve şirket boyunca ortak oldukları, destek verdikleri ve diğerlerini eğittikleri, ekiplerin cinsiyet, ırk, yaş, etnik köken, yetenek, kültür ve diğer tüm insan değişkenlerini dikkate alan kararlar almasına yardımcı olduğu bilinmektedir Kuruluşun tamamında ısrarlı bir çalışma gerekli olsa da, geçmişte yeterince yatırım yapılmamış toplulukların ürün geliştirme sürecinde ve hesap verebilirlik mekanizmalarında dikkate alınmasını, yansıtılmasını ve saygı duyulmasını sağlayacak bir çerçeve oluşturabileceğiz

3 Bu hedeflenen insan grubu genellikle gerçek inovasyonun yattığı yerdir

Adil ürünler oluşturmak yalnızca fedakarlıkla ilgili değildir Erişilebilirlik, kapsayıcı tasarım veya diğer benzersiz kullanım durumları açısından bu süreçlerin, ürün gönderildikten sonra sabitlenmek yerine ürün geliştirme yaşam döngülerinin başında uygulanması gerekir; bu da kuruluş için daha maliyetli olabilir UC Berkeley’deki Ötekileştirme ve Ait Olma Enstitüsü’nün yöneticisi olan Powell, politikaların evrensel bir hedef doğrultusunda geliştirildiğini ancak bu hedefe ulaşma yaklaşımının belirli sosyal kimliklere göre farklılık gösterdiğini söylüyor Onların bakış açıları ve içgörüleriyle Adobe’yi geleceğe daha iyi hazırlamak için önemli girişimlere öncülük edeceğiz Bunlar kolayca veya anında ölçülebilir olmasa da, her biri daha önce gözden kaçırılan topluluklara odaklanmanın ve bu topluluklarla dijital ürünler oluşturmanın doğrudan bir sonucudur Kuruluşlar, ürün sermayesi ekiplerinin uzmanlığından yararlanarak, yalnızca geçmişte yeterince yatırım yapılmamış toplulukların ürün geliştirme sürecine dahil edilmesini değil, aynı zamanda ekiplerin, kuruluşların ve şirketlerin de sonuçlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için desteklerinden yararlanabilirler Başarıyı yeniden değerlendirin

Başarının yeniden değerlendirilmesi aynı zamanda güç hakkında da bir konuşmadır; Politikaları, ölçümleri, hedefleri ve sonuçları etkileme gücü Yeni erişilebilirlik ilkelerimizin rehberliğinde stratejiyi belirlemek, ilerlemeyi gözden geçirmek ve engelli kişileri destekleme kararlılığımızı denetlemek için Adobe Erişilebilirlik Kurulu’nu kurduk Aksi takdirde kuruluşlar, bir ürünün yaşam döngüsüne daha adil süreçler inşa ederken onlara rehberlik edecek ilkelerini yeniden yapılandırmaya çalışmalıdır İnsanların hayatlarında fark yaratan kapsayıcı teknolojiyi düşünceli bir şekilde geliştirirken üç ilkemiz (ortaklık, şeffaflık ve yenilikçilik) yol göstericimiz olarak hizmet ediyor Katılım, yapı, hedefler ve biraz iyimserlikle etki ve yenilik potansiyeli sonsuzdur ve daha fazla eşitlik elde edilebilir Metrik kayıp, kısa vadeli kazançlara ve uzun vadeli etkiyle pazar kazanımlarına odaklanan iş kültürüyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan bir korkudur

Tarihsel olarak ürün inovasyonu çoğunluğa odaklandı ve çoğu zaman pek çoğunu geride bıraktı Günümüz pazarında başarılı olmak için şirketlerin marjları artırması ve çok sayıda pazara yayılması gerekiyor; bu, hızlandırılmış ve kapsayıcı ürün yeniliğine giden yeni yoldur

Örneğin, Adobe’de yakın zamanda erişilebilirlik yaklaşımımızı yeniden değerlendirdik; temel değerlerimizle uyumlu olan ve herkesin dijital deneyimler oluşturabilmesi, etkileşimde bulunabilmesi ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesi gerektiğine inandığımız şeyin temelini oluşturan yeni ilkeler belirledik Bir kişi için oluşturun, birçok kişiye genişletin

Çoğu kişi için oluşturun — çoğu dijital ürün ekibi, dijital ürünlere erişimde ve kullanımında çok az sorun yaşayan veya hiç sorun yaşamayan bu insan grubuna odaklanır Ancak eşitlik, hesap verebilirliği ölçerken, nüansları anlarken ve sistemleri yorumlayıp sorgularken, kapsayıcı tasarım uygulamalarını da kapsayan tüm yelpazeyi düşünür

Gelişmekte olan teknolojinin tam gücü, onu besleyecek çeşitli hayal güçleri olmadan gerçekleştirilemez

Dijital ürünlerin geleceğine bakmak

Bu genel bakış yalnızca yüzeyi çiziyor Çoğu zaman, dijital ürünlere yönelik hızlı düzeltmeler, daha büyük hatalardan daha büyük kullanıcı erişilebilirlik zorluklarına kadar değişen tehlikeler yaratır Bunu yapmak için kuruluşların öncelikle ekiplerin ürünleri nasıl ileriye taşıdığını ve adil ürünler ve deneyimler geliştirip geliştirmediklerini incelemek için hedeflerini ve ilkelerini değerlendirmeleri gerekir Bu yaklaşımların uzun vadeli etkilerini değerlendirirken liderler, artan marka güveni ve meşruiyeti, artan pazar penetrasyonu, yeni pazar segmentleri, ayrıca verimlilik ve maliyet düşüşü gibi faydaları dikkate almalıdır Bu döngü başarılı olarak algılansa da gerçek şu ki insanları geride bıraktı; finansal, coğrafi, zihinsel, fiziksel veya duygusal nedenlerden dolayı dijital ürünlere erişemeyenler için zorluklar yarattı ve bunları daha da kötüleştirdigenel-24

Karşılıklı, birlikte yaratıcı topluluk ilişkileri kurun

Bugün, genellikle niteliksel içgörülerin yorumlanması, araştırmacıların katılımcı geri bildirimlerine ilişkin anlayışlarına dayalı olarak temalar oluşturdukları çok boyutlu bir zorluktur Kuruluş genelinde eşitliğin ön planda tutulması

Ürün ekiplerinin geliştirme sürecinde eşitlik oluşturmasına yardımcı olmak için kuruluşların, ürünlerinin, hizmetlerinin ve şirket kültürünün her alanında eşitliği bir öncelik haline getirmeleri gerekecektir Araştırma katılımcılarının seçiminde ırksal/etnik, cinsiyet, yaş, yetenek durumu ve coğrafi çeşitliliğin kasıtlı olarak dahil edilmesi bile genellikle yetersizdir Ürün eşitliğini en başından ve sonrasında uygulamak

Ekipler, eşitliği göz önünde bulundurarak ürünler oluştururken ürünleri daha hızlı, daha geniş kitlelere, daha büyük başarı ve daha düşük riskle sunabilir tarafından geliştirilen bir kavram

Son veri Z kuşağının %73’ünün inanç ve değerlerine göre marka satın aldığını veya markaları savunduğunu gösteriyor; bu da şirketlerin herkes için işe yarayan ürünler yaratma konusunda daha yüksek standartlarda tutulduğunu gösteriyor

İşletmeler dikkate almalı hedeflenen evrenselcilikJohn A Hem ürün yeniliği hem de dijital ürünleri kullanan kişiler için adil sonuçlar elde etmek için marjları artırmak zorunludur Mevcut müşterilerin ihtiyaç ve deneyimlerinden yararlanmaya devam ederken yeni müşteriler ve yeni pazarlar için olanakları keşfetmek, pazarın genişlemesi, nüfuz etmesi ve büyümesi için fırsatlar yaratır